Informacje

Plakat rowerymka 2023 Województwo Podlaskie Logo Białostocka Rowerowa Pielgrzymka do Częstochowy
O ROWERYMCE:
 1. Rowerymka:
  • jest rowerową pielgrzymką z Białegostoku na Jasną Górę,
  • odbywa się w dniach 3-10 sierpnia każdego roku,
  • od 2017 r. dzieli się na 3 grupy pielgrzymkowe (św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza).
 2. Koszty organizacji rowerymki pokrywają sami uczestnicy i pozyskani sponsorzy.
 3. Kwota obejmuje: wyżywienie, woda, noclegi, transport bagaży, podstawowe środki medyczne, powrót do Białegostoku, transport powrotny roweru, koszulkę, pamiątkę, ponadto: z tych funduszy opłacane są materiały promocyjne, utrzymanie strony internetowej, prezenty dla gospodarzy u których zatrzymujemy się na postoje, zakup sprzętu technicznego niezbędnego do przeprowadzenia pielgrzymki.
 4. Pielgrzymka rozpoczyna się 3 sierpnia w Katedrze Białostockiej (szczegółowy plan w zakładce TRASA)
 5. Uroczyste wejście do Sanktuarium w Częstochowie 9 czerwca o godz. ok. 16:00
 6. Powrót:
  • uczestników i ich bagaży – autokarem
  • rowerów – transportem pielgrzymkowym.
 7. Liczba uczestników rowerymki jest ograniczona.
 8. Program pielgrzymki przewiduje:
  • program duchowy: codziennie – modlitwy poranne, Mszę św. z homilią, różaniec, koronkę, konferencję, Apel Jasnogórski i wspólne modlitwy wieczorne, ponadto – adoracje Najświętszego  Sakramentu, Sakrament Pokuty,
  • program rekreacyjny: wspólne spędzanie wolnego czasu na rozmowach, grach i zabawach integracyjnych oraz zespołowych, projekcje filmów, ognisko, mecze piłki nożnej i siadowej.
 9. Modlitwy: wysłuchanie konferencji, Eucharystia, różaniec, koronka odprawiane są na postojach, zaś adoracje Najświętszego Sakramentu i Apele Jasnogórskie w kościołach w miejscowościach noclegowych.
ZAPLECZE TECHNICZNE:
 1. DIAKONIA GOSPODARCZA - 4 osoby przemieszczające się własnym samochodem – ich zadaniem jest:
  • zaopatrzenie pielgrzymki w artykuły spożywcze i gospodarcze,
  • zapewnienie obiadokolacji i śniadań dla uczestników pielgrzymki.
 2. DIAKONIA LITURGICZNA – osoba/y odpowiedzialne za przygotowanie liturgii i modlitw.
 3. DIAKONIA MUZYCZNA – osoba/y odpowiedzialne za animację śpiewu.
 4. SERVICE – osoby przemieszczające się własnym samochodem wyposażonym w narzędzia i części niezbędne do napraw rowerów. Naprawy dokonywane są nieodpłatnie. Za części użyte do napraw płaci właściciel roweru.
 5. TRANSPORT SAMOCHODOWY:
  • PILOT I – przewozi rzeczy wykorzystywane przez służby pielgrzymkowe, jak również ma miejsca dla osób opadłych z sił,
  • PILOT II – przewozi podręczne bagaże pielgrzymów, podstawowe środki medyczne, wodę, zapasowe rowery, jak również ma miejsca dla osób opadłych z sił,
  • GOSPODARCZY – przewozi zaplecze kuchenne,
  • PRYSZNICOWY - przewozi prysznice i urządzenia grzewcze do wody,
  • SERVICE - przewozi części rowerowe i narzędzia do napraw rowerów,
  • BAGAŻOWY - przewożą bagaże pielgrzymów,
  • LAWETA - dostosowana do przewozu rowerów transportuje rowery do Białegostoku.
BEZPIECZEŃSTWO:
 1. W trakcie rowerymki obecny jest lekarz oraz pielęgniarki,
 2. Ruchem kierują przeszkolone w tym celu osoby na rowerach i w samochodach,
 3.  Porządku i bezpieczeństwa w grupie pilnują porządkowi jadący na rowerach,
 4. Każdy pielgrzym jedzie w:
  • kamizelce odblaskowej, którą dostaje na początku rowerymki i oddaje po jej zakończeniu (pomarańczowe – uczestnicy, seledynowe – służby porządkowe, kamizelki EN-471 – osoby kierujące ruchem),
  • kasku rowerowym – każdy uczestnik na własną rękę sam go sobie organizuje.
 5. Zasady poruszania się na drodze normuje regulamin pielgrzymki.
 6. Każda z grup rowerymki przemieszcza się w eskorcie dwóch pielgrzymkowych aut (z przodu i z tyłu) jak również, na wielu odcinkach drogi, w konwoju Policyjnym.
REGULAMIN PIELGRZYMKI:
 1. Uczestnicy rowerymki w czasie jej trwania przemieszczają się na własnych rowerach, zaś w razie ich awarii na zapasowych z SERVISU.
 2. Pielgrzymi jadą podzieleni na grupy w dwóch kolumnach pilnując równych odstępów między rowerami.
 3. Każdy chcący wziąć udział w rowerymce przesyła swoje zgłoszenie drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej wypełniając odpowiedni formularz i wpłacając zaliczkę na konto. Brak wpłaty zaliczki spowoduje niewciągnięcie na listę pielgrzymów. Zaliczka jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji pielgrzyma z udziału w rowerymce.
 4. Z racji na ograniczoną ilość miejsc, o włączeniu do rowerymki będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
 5. Po zweryfikowaniu zgłoszenia organizator będzie mógł nie wyrazić zgody na uczestnictwo danego kandydata w rowerymce (w przypadku stwierdzenia, że dana osoba może stwarzać problemy wychowawcze, dyscyplinarne lub moralne).
 6. W dniu wyjazdu pielgrzym nieletni będzie musiał mieć zgodę rodziców na uczestnictwo w rowerymce (wydrukowany, wypełniony i podpisany przez rodziców lub opiekunów formularz dostępny po rejestracji).
 7. Kolumnę rowerów zabezpieczają od przodu i tyłu dwa samochody pilotów. Za PILOTEM I jedzie porządkowy nadający tempo jazdy - nie wolno go pod żadnym pozorem wyprzedzać. Na końcu kolumny bezpośrednio przed samochodem PILOTA II jedzie porządkowy kierujący ruchem.
 8. W trakcie jazdy nie wolno puszczać kierownicy, najeżdżać na koło roweru jadącego z przodu i obok, popychać rowerzysty jadącego obok, gwałtownie i bez uzasadnienia hamować.
 9. Wszelkie usterki rowerów należy zgłaszać od razu po dojechaniu na postój a nie przy wyjeździe z niego.
 10. Jeśli w czasie jazdy pielgrzym zauważa jakąś usterkę w rowerze to:
  • jadąc w lewej kolumnie – zjeżdża delikatnie w lewo starając się nie przekroczyć osi jezdni i czeka aż minie go kolumna rowerzystów. Wówczas przechodzi na pobocze,
  • jadąc w prawej kolumnie – zjeżdża delikatnie w prawo starając się nie wypaść za pobocze i czeka aż minie go kolumna rowerzystów.
   Na końcu jedzie serwisant, który pomoże usunąć usterkę lub zamieni rower na zapasowy.
 11. Wszelkie śmieci należy wyrzucać do worka wystwionego przez SANEPID
 12. Po przyjeździe na nocleg nie wolno wchodzić od razu do szkoły. Należy czekać na dyspozycje kierownika rowerymki.
 13. Każdy uczestnik pielgrzymki ma mieć ze sobą swoje sztućce (łyżka, łyżeczka, nóż i widelec) oraz kubek, talerz/miskę – blaszane. Każdy również sam je myje i przechowuje.
 14. Rowerymka ma charakter religijny a nie turystyczny.
 15. Uczestników rowerymki obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu w jakiejkolwiek postaci, palenia papierosów i zażywania narkotyków w każdej postaci. W przypadku użycia powyższych środków pielgrzym zostanie wydalony z rowerymki w trybie natychmiastowym bez względu na czas i miejsce, w którym zostanie przyłapany. W przypadku niepełnoletnich o zaistniałym fakcie zostaną powiadomieni rodzice, którzy we własnym zakresie odbiorą swoje dziecko z rowerymki.
 16. Uczestników pielgrzymki obowiązuje zachowanie zasad kultury, dobrego wychowania i wzajemnej życzliwości.
 17. We wszelkich sprawach nie ujętych powyższym regulaminem decyzję podejmuje ksiądz kierownik lub osoba przez niego upoważniona.
INFORMACJE TECHNICZNE:
 1. Nocujemy w wynajętych szkołach.
 2. Śpimy na własnych materacach/karimatach w śpiworach.
 3. Każdy pielgrzym bierze czynny udział w dyżurach:
  • Dyżur porządkowy:
   dotyczy miejsc noclegowych: rozstawienie worków na śmieci, sprzątanie korytarzy, łazienek, kuchni, wyniesienie nieczystości do kontenerów na zewnątrz budynków.
  • Dyżur liturgiczny:
   funkcje liturgiczne w czasie Mszy św., prowadzenie modlitw, przygotowanie kościoła do liturgii.
  • Dyżur gospodarczy:
   przygotowanie miejsca na posiłek, zmywanie wspólnych naczyń po posiłkach,
  • Sanepid:
   rozwieszenie na postojach worka na śmieci, zebranie wszelkich śmieci pozostawionych poza śmietnikiem, zapakowanie worka na śmieci do samochodu transportowego lub usunięcie go do kontenera na śmieci.
  • Dyżur bagażowy:
   pomoc w rozpakowaniu i pakowaniu samochodów pielgrzymkowych (auta bagażowe, prysznice, pilotów, service)
 4. Kwestię powyższych dyżurów reguluje „grafik dyżurów”, w którym ujęty jest każdy uczestnik pielgrzymki.
 5. Na pielgrzymkę należy zabrać:
  • sprawny rower (po przeglądzie !!!),
  • zapasową dętkę,
  • kask rowerowy,
  • bidon,
  • sztućce (łyżka, łyżeczka, nóż i widelec), kubek, talerz/miskę (blaszane) - każdy sam je myje i przechowuje,
  • ubrania na przejazd rowerem, ciepłe na chłodne wieczory, kapcie na zmianę, coś od deszczu,
  • lekarstwa (jeśli ktoś zażywa),
  • przybory toaletowe,
  • różaniec
  • wyżywienie na pierwszy dzień – wspólna obiadokolacja po dojeździe na nocleg
  • obuwie i strój do gry w piłkę i zabawy na powietrzu